Planowe wyłączenia prądu PGE

Dystrybutorzy zobligowani są do powiadamiania o planowanych wyłączeniach prądu, najczęściej informację o tym można znaleźć na słupach energetycznych, pojawiają się one także na gminnych czy osiedlowych tablicach ogłoszeń i w sklepach.

PGE informuje za pośrednictwem swojej strony internetowej, przyjaznych serwisów czy numerów telefonów i infolinii PGE.

Przyczyny braku prądu · Pytania i odpowiedzi · Zgłoś awarię · Bezpieczna energia